Privacybeleid

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze wet bevat nieuwe privacyregels met als doel om persoonsgegevens beter te beschermen. Hier hebben verenigingen mee te maken en om die reden hebben wij als fokvereniging Het Friese Paard Wolvega eo het Privacy Beleid aangepast.Voor vragen kunt u terecht bij het […]

read more

Wie wordt dit jaar DE JONGE FOKKER van onze fokvereniging?

Ook dit jaar kun je meedingen naar de titel Jonge Fokker van Fokvereniging Het Friese Paard Wolvega eo. Kun je op alle onderstaande vragen JA antwoorden? Dan kun je je opgeven voor deze extra aanmoedigingsprijs: een leuke wisselbokaal én tegelijk kun je meedingen naar de Landelijke prijs (een gratis dekking). Kijk hier voor op www.jongefokker.nl […]

read more

Aanmeldingsformulier fokdag 17 en 18 augustus

AANGIFTEFORMULIER FOKDAG Het Friese Paard Wolvega 2018 Geachte leden, Wijnjewoude, juni 2018 Hierbij ontvangt u alle informatie over onze 67ste fokdag op vrijdag 17 augustus en zaterdag 18 augustus. U wordt van harte uitgenodigd om getuige te zijn van deze keuring. Komt u met uw veulen(s) of paard(en) naar de keuring dan willen we u […]

read more

Alrako finale op zondag 23 sept. te Ermelo!

Alrako persbericht Kootwijk naar Ermelo Kootwijk wordt Ermelo! De afgelopen jaren heeft de organisatie van het ALRAKO KFPS kampioenschap dressuur naar volle tevredenheid samengewerkt met Paardensportcentrum Gert van den Hoorn in Kootwijk. Helaas is het voor Gert van den Hoorn dit jaar door omstandigheden niet meer mogelijk om evenementen te houden op zijn terrein. Het […]

read more

Notulen ledenvergadering 2018

2018Notulen ledenvergadering Notulen van de jaarlijkse ledenvergadering van fokvereniging Het Friese Paard Wolvega e.o. op dinsdag 20 maart 2018. Plaats: Dorpshuis De Bult, Ter Idzard. Aanvang: 20.00 uur Afgemeld: Rein Hettinga, Geralt Pots, Arie Bouwman, Jelly Veltman, Siebrand Haagsma, Jeltsje Reijenga, Henk Brinksma, Diana vd Wal, Margje Tiesema, Frans ter Schure, Afke en Toon Wever, […]

read more

Bond van merriehouders symposium

De Bond van Merriehouders Fries Ras heeft ons gevraagd onderstaande uitnodiging te delen met de leden van de fokvereniging op deze site. Beste Leden, Vrijdagavond 09 maart 2018 houden we een symposium over het fenomeen: Osteochondrose beter bekend als OCD. Onder leiding van de gespreksleidster Anke Oosterbaan!!!! met in het panel: Waling Haytema, Lid fokkerijraad […]

read more

Agenda ledenvergadering dinsdag 20 maart

Uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering van fokvereniging Het Friese Paard Wolvega e.o. op dinsdag 20 maart 2018. Plaats: Dorpshuis De Bult, Ter Idzard. Aanvang: 20.00 uur Agenda vergadering 1. Opening en vaststellen agenda 2. Opmerkingen n.a.v. de notulen vorige vergadering (meegestuurd) 3. Mededelingen/ingekomen stukken: -resultaten hengstenkeuring -De Twaalf 4. Jaarverslag Penningmeester 5. Verslag kascommissie: Rein […]

read more

Let op: vóór 1 januari lid voor deelname kampioensring!!

Bij De Twaalf is er een gezamenlijke afspraak gemaakt door alle fokverenigingen: Als je vóór 1 januari lid wordt, dan mag je bij de eerstvolgende fokdag deelnemen aan de kampioensrubriek als je daarvoor door de jury geselecteerd wordt. Ben je na 1 januari lid geworden, dan is dat pas het volgende keuringsjaar mogelijk.

read more

jonge fokker 2017

Op de fokdag werd Jeltsje Reijenga uitgeroepen tot Jonge Fokker van de fokvereniging. Helaas was ze niet meer aanwezig op het terrein en is er geen prijsuitreiking geweest tijdens de fokdag. Ze heeft de prachtige bokaal ontvangen tijdens het jaarlijkse uitstapje, zodat er toch een mooie groep getuige van was. Toevallig was er een foto […]

read more

ALRAKO KFPS Kampioenschap dressuur 23 September 2017

De Dressuurcommissie nodigt u van harte uit om het KFPS Kampioenschap Dressuur bij te wonen. Het Kampioenschap vindt plaats op zaterdag 23 september 2017 op de prachtige locatie te Kootwijk: Paardensportcentrum Gert van den Hoorn, Asselseweg 35, 3775 KV Kootwijk. Tijdens het Kampioenschap presenteren zich de allerbeste Friese dressuurpaarden die door heel Nederland geselecteerd zijn. […]

read more