Nieuwsbrief 32 sept.2017

september2017Nieuwsbrief Fokvereniging Het Friese Paard Wolvega eo

NIEUWSBRIEF FOKVERENIGING
HET FRIESE PAARD WOLVEGA E.O. Opgericht in 1952
NUMMER 32, SEPTEMBER 2017
secr. M. Herder Brouwer tel. 0516 480584 / 06 83404888

Van de voorzitter: Marten Pelleboer
2017 is een jaar van hoogtepunten. In maart vierden we het 65 jarig jubileum en konden we de leden een prachtig jubileumboek presenteren, samengesteld door Maaike Herder en Jelly Veltman. Een mooi naslagwerk, dat bij menigeen een vaste plek heeft gekregen om af en toe nog eens wat na te lezen.
Daarna volgde al snel de voorbereiding voor de zomeractiviteiten. We begonnen met de selectiewedstrijden van de Alrako Dressuur- en Men competitie op zondag 9 juli. Onder prachtige weersomstandigheden zijn deze wedstrijden verreden. Deze landelijke competitie in de klasse B tot en met ZZ-licht is een initiatief van de fokverenigingen en een vast onderdeel geworden van ons zomerprogramma. Met als doel de dressuur op een hoger plan te brengen. De finale van deze competitie en het kampioenschap ZZ-zwaar tot en met Grand Prix heeft inmiddels plaats gevonden jongst leden zaterdag 23 september in Kootwijk.
We kunnen ook terug zien op een mooie fokdag met aansprekende resultaten en uitnodigingen voor de CMK. Graag hadden we oranje linten gezien bij de rubriek driejarige merries, maar het hoge aantal 2e premies biedt perspectief voor de toekomst. Dat onze fokvereniging wel degelijk een belangrijke rol speelt in de top van de fokkerij bleek tijdens de CMK. De nieuwe jonge fokkers wisselprijs van onze vereniging is dit jaar voor Jeltsje Reijenga. Verderop in deze nieuwsbrief zijn de resultaten op een rij gezet. Vanaf deze plek wil ik nogmaals de leden van harte feliciteren met behaalde successen.
We konden dit jaar weer rekenen op vele sponsoren en stelt ons mede in staat om verbeteringen rondom de fokdag te realiseren. Zo heeft bestuurslid Rudolf de Jong prachtige borden gemaakt voor de keuringsbanen. Bestuurlijk zullen we afscheid nemen van Dominicus de Vries, zijn bestuursperiode van 8 jaar zit er op. We hebben Roelof Martens uit Uffelte bereid gevonden om zich kandidaat te stellen. Deze bestuurswisseling zal op de komende jaarvergadering geagendeerd
worden. Ongetwijfeld zal Dominicus ons ook na zijn afscheid blijven ondersteunen en zijn opvolger met plezier in werken. Dankzij de inzet van de vele vrijwilligers kunnen we veel activiteiten realiseren. Dit jubileum jaar zetten we onze vrijwilligers extra in het zonnetje en organiseren een gezellige avond in Ter Idzard.
Als najaars activiteit zijn we erin geslaagd om een leerzame verenigingsdag te organiseren. Deze dag wordt zeer gewaardeerd door onze leden en de bus was in korte tijd al volgeboekt. Kortom we kunnen vaststellen dat we dankzij de betrokkenheid en enthousiasme van de leden een prachtige vereniging hebben. We zien ernaar uit om elkaar weer te treffen en wensen onze deelnemers aan het hengstenkeurings traject van eerste bezichtiging en C.O. veel succes.

Ledenvergadering en cabaret ter ere van het 65 jarig bestaan Het is al weer een poosje geleden, maar er kwamen veel mensen naar De Bult om het feestje met de fokvereniging te vieren. Bijzonder was de ontvangst bij de deur met consumptiebonnen én een lootje voor een gratis dekking of een halve gratis dekking. Deze prijzen van Stal de Oergong en Stal Henswoude, waren er niet uitgegaan tijdens de fokdag en nog steeds geldig. Sietse de Meché was winnaar van de hele dekking van Haitse 425 en fam. Herder won de halve dekking. Het eerste exemplaar van het jubileumboek werd uitgereikt aan Dries Wieldraayer, waarna ook de andere aanwezige leden het boek kregen uitgedeeld. Het cabaret door fokvereniging het Greidhynder viel goed in de smaak, al was het soms best confronterend. Na afloop werd er genoeglijk nagepraat aan de bar of gezellig gedanst op de muziek van zanger Murk Aukema.
————————————————————————————————

Bestuur afscheid: Tijdens de ledenvergadering is afscheid genomen van Marco Slot na vier jaar meegedraaid te hebben in het bestuur. Zijn taak was tijdens de activiteiten vooral het voorbereiden van het terrein, de banen, strodorp en de aanverwante zaken. Ook zijn vrouw Sylie heeft zich verdienstelijk gemaakt door mee te werken in de catering en met het verkopen van de loten op de fokdag. De theatergroep heeft Marco en Sylie tijdens het cabaret extra in het zonnetje gezet en nogmaals: Bedankt voor jullie inzet.
Nieuw bestuurlid: Rudolf de Jong uit Oudehorne. Tijdens de afgelopen fokdag konden we al een aantal dingen door hem gemaakt waarnemen: het grote houten paard bij de tent, en nieuwe baanborden. Rudolf neemt verder de taken van Marco over. We wensen Rudolf, en ook zijn vrouw Geke, ook al ingezet in de catering tijdens de fokdag, een plezierige bestuursperiode toe.

Overleden:
Mevr. J. Tjeerdsma Tadema te Noordwolde
De heer P. Haytema te Heech.
We wensen de familie veel sterkte!

Verder weten ze dat er een aantal leden ernstig ziek zijn. We wensen diegenen sterkte, beterschap en moed toe!
————————————————————————————————
Op zondag 9 juli is de Alrako Men- en dressuur selectiewedstrijd gehouden onder leiding van Herma Donker en Helen Rijks. Met ongeveer 180 deelnemers en prachtige weersomstandigheden kunnen we terugzien op een zeer geslaagde dag.
————————————————————————————————
Fokdag 18 en 19 augustus 2017_____________
Vrijdagmiddag vanaf half 12 begon de Pavo Fryso dressuur wedstrijd op het achterterrein met opnieuw meer dan 40 deelnemers. Een mooie groep paarden verscheen voor de jury, waaronder een drietal dekhengsten: Jehannes 484, Mees 497 en Jurre 495. Uitschieter in deze wedstrijd was Judith Pietersen met Kanjer ter Meer.
Vanaf 13.00 uur werden de veulens gekeurd in twee banen. De jury gaf mondelinge toelichting. Fryso P (Epke 474 x Onne 376) van A Pen Blesdijke en Doede fan Oostenburg (Jehannes 484 x Andries 415) van A de Hoek Dr. Compagnie mogen zaterdag terug komen voor de kampioenskeuring hengstveulens. Bij de merries was dat Freondinne Mila J ( Tsjalle 454 x Folkert 353) van J en G Jorritsma Boyl. Zaterdag kwamen daar nog bij: Dinthe Pier (Pier 448 x Jasper 366) van R vd Ploeg Früchnich Noordwijk en Femke fan Hindrik’s Hiem (Alwin 469 x Doaitsen 420) van H Akkerman Rotsterhaule die uiteindelijk de winnaar bij de merrieveulens werd. Bij de hengstveulens waren op de zaterdag Epke fan’e Riete ( Jehannes 484 x Maurits 437) van Jeltsje Reijenga Elsloo en Douwe fan’e Herdershoeve (Jehannes 484 x Stendert 477) van F en J Herder Wijnjewoude de gelukkigen voor de kampioensring. Friso P van Anius Pen ging er uiteindelijk met het ere lint vandoor.
Op de Centrale Keuring kwamen Femke fan Hindriks Hiem , Douwe fan’e Herdershoeve en Friso P in de kampioensring. Friso P schopte het tot reservekampioen hengstveulens.
Bij de enters kwamen drie enters in de baan, met alleen een eerste premie voor Alise Birthe fan Friesburg (Hessel 480 x Tjalbert 460), de jeugdkampioen en de uiteindelijke reservekampioen van de fokdag.
De groep twenters (zeven stuks) leverde een eerste premies op voor Yenna (Hessel 480 x Onne 376) van Driessen Heerenveen, zij werd reserve jeugdkampioen, Wibrich fan’e Herdershoeve (Herder Wijnjewoude), Zipora fan Oostenburg (De Hoek Dr. Compagnie) en Zavira vh Hooihuis (Heuckeroth Staphorst).
De driejarigen stelden teleur, van de 30 paarden ontving slechts één een eerste premie: Tjerda fan Friesburg (Epke 474 x Tsjalke 397) van M W Klinkhamer Eursinge, die helaas nog geen lid was bij aanmelding, waardoor de kampioensring voor deze groep leeg bleef.
In de groep vier jaar en oudere stermerries was er weer succes. Voor Namke Noor JK (Tjalbert 460 x Sape 381) van Janna Kroes Gersloot (Kroon geworden op de CK) Namke van Troostwijk (Tsjalle 454 x Ludse 305) van A Michel Jansen Kerkenveld en Riemkje van ’t Oostende (Tsjalke 397 x Olof 315) van H Brinks Wapserveen (in Kampioensring en voorlopig Kroon op CK geworden).
Een tiental kroonmerries verschenen voor de jury. Hiervan kregen zes een doorverwijzing naar de CK: Beitske fan’t Oostende van H Brinks Wapserveen, Anna vd Haffriehoeve van Henk Seerden Wapserveen, Dana fan de Kadyk van H de Boer St Johannesga, Freule Elvira van S.J Haagsma Marknesse, Hiltsje fan ‘e Geastdyk van stal Jede Vledder en Joce Femke van Pieter Okkema Witmarsum. Modelmerrie Caja Moeskaer van Petra Zeelen, al drie keer kampioen op onze fokdag en na een zware koliekoperatie toch weer terug in volle glorie, kreeg ook een CK verwijzing. De Strijd om het kampioenschap vier jaar en ouder werd gewonnen door Beitske van ’t Oostende met Caja als reserve kampioen. Caja presteerde dit
4
opnieuw op de CK: zij werd reserve dagkampioen. Pieter Okkema had op de CK met Elza Maaike van de Noeste Hoeve ( was niet op onze fokdag) de algemeen Kampioen.
De Algemene Dagkampioen van onze fokdag werd Beitske van ’t Oostende (Jerke 434 x Olof 315) van Brinks met het enter Alise fan Friesburg van Elsinga/ Roos als reserve kampioen.
We kunnen terug kijken op een mooie fokdag, met tijdens het middagprogramma een prachtige show van dekhengsten van Stal De Mersken, waarbij de primering enigszins tegenviel, maar de uit ons fokgebied aanwezige veulens en paarden op de Centrale Keuring lieten zien wat ze waard waren! Nogmaals GEFELICITEERD!
——————————————————————————————————————–
Beste fokker uit de regio:
———————————————————————————————
Deze prijs was dit jaar voor Anja Roos en Bert Elsinga.
De enige driejarige met een eerste premie was door hen gefokt, evenals de kampioen enters en twenters tevens reserve dagkampioen. Zij ontvingen een mooie deken van de Rabobank.
————————————————————————————————————–
Beste jonge fokker: Jeltsje Reijenga, Elsloo en Antoinet Michel, Kerkenveld
———————————————————————————————–
Onze fokvereniging wil graag mee doen met de landelijke actie om jonge fokkers te stimuleren. Daarom was het dit jaar opnieuw mogelijk je hiervoor op te geven. Waren er vorig jaar slechts drie opgaven voor deze titel, dit jaar was het aantal verdubbeld. Jeltsje Reijenga uit Elsloo werd uiteindelijk aangewezen als beste jonge fokker. De nieuw aangeschafte wisselbokaal zou haar worden aangeboden door haar voorganger Jildert Herder en Matthijs van Waart van Jong KFPS, helaas was ze niet meer aanwezig op het terrein.
In Drachten werd de jonge fokker van de landelijke actie bekend gemaakt, en opnieuw was daar een lid van onze fokvereniging de winnaar: Antoinet Michel Jansen uit Kerkenveld. Zij won een dekking ter waarde van 1000,00 euro en kreeg de bijbehorende wisselbokaal. Allebei van harte gefeliciteerd! Bestgaand Rijpaard: _______________________________________________________________________________

Op verzoek van de leden is de rubriek Bestgaand Rijpaard weer uitgeschreven op de fokdag. In het middagprogramma, in de hoofdring, mochten ze hun beste beentje voorzetten. Dit werd door een deskundige jury beoordeeld. Uiteindelijk kwam dat tot de volgende plaatsing: 1e Twirke van ’t Oostende, ruiter/eigenaar Angela Blaauw 2e Renske Tienke, ruiter Sandra Feenstra, eigenaar Ria Hettinga 3e Theske van de Moeshoeve, ruiter Eline Zandbergen, eigenaar C Hiemstra 4e Diana B, ruiter Gerbrich Raap, eigenaar Anneke Kuipers Brouwer 5e Dagmar, ruiter Trudy Karsies, eigenaar Sjoerd Ruiter 6e Geeske fan hoeve Jacolie, ruiter Lonneke de Ruiter, eigenaar Angela Blaauw De deelnemers kregen een door het Tweespan te Boornbergum gesponsorde prijs. ————————————————————————————————————–

Uitstapje voor leden op zaterdag 14 oktober Het programma ziet er als volgt uit:

8.30 uur: Vertrek vanuit Wolvega, bij hotel vd Valk

Eerste bezoek in Lunteren bij Stal vd Meikade, Tieme Visser en Edwin Gorter, inclusief lunch. Daarna Stal van ’t Lansink van Rinus en Carla Loman te Zwiggelte waar ook Karin Hendriks aanwezig is voor uitleg van haar taak op dit bedrijf met ET. 18.00 uur: Terug in Wolvega. Kosten: 15 euro p.p. De bus is meer dan vol. Dus er is geen opgave meer mogelijk. Voor degenen die na deze drukke dag graag aanschuift bij het buffet (25 euro pp) bij hotel vd Valk: graag vooraf doorgeven aan Maaike Herder

Studieclub Het afgelopen jaar is de studieclub actief geweest: – In maart was er een bijeenkomst waarbij Harrie Draaijer uitleg gaf over de nieuwe hengsten, interessant bij welke merries? – In april werd er een bezoek gebracht bij de nieuwe locatie van Jaap van der Meulen en kregen we uitleg van Nynke Schrale en Henk Hammers over de manier van trainen. – In juni werd er gekeken bij Stal van de Kadijk te St Johannesga. – Ook in juni werd het seizoen afgesloten met een rondleiding en bbq op het bedrijf van (nieuw)bestuurslid Rudolf de Jong te Oudehorne.

Na de eerste bezichtiging in Drachten begin december 2016, werden er 83 jonge hengsten doorverwezen naar de tweede bezichtiging. Uiteindelijk mogen 23 jonge hengsten door naar het Centraal Onderzoek. Hiervan zijn 8 fokkers/ eigenaren lid van het Friese Paard Wolvega e.o. Hun namen zijn op de vorige nieuwsbrief vermeld. Hen wensen we veel succes bij het C.O.

Natuurlijk is onze site www.friesepaardwolvega.nl en facebooksite ook de moeite waard om zo nu en dan eens te bezoeken. Hierop staan vergaderdata en andere mededelingen

Belangrijke data: Zaterdag 14 oktober: Uitstapje met de bus naar Lunteren en Zwiggelte Vrijdag 27 oktober: Vrijwilligersavond in dorpshuis De Bult Woensdag 8 november : Regiovergadering (samen met Greihynder) te Tijnje, zalencentrum Overwijk. agenda: zie Phryso

Namens uw Fokvereniging:
Marten Pelleboer voorzitter tel: 06 55736931
Dominicus de Vries penningmeester tel: 06 23642742
Maaike Herder Brouwer secr. tel: 06 83404888
Hanny van Wijncoop lid
Rudolf de Jong lid

 

Reageren op dit bericht is uitgeschakeld.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer weten?

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten