Contact

Bestuur:

Voorzitter:
Marten Pelleboer
06 55736931
mhpelleboer@meenthe8.nl

Penningmeester:
Dominicus de Vries, Steggerda
0561-441973
dominicusdevries@gmail.com

Secretaris:
Maaike Herder, Wijnjewoude
0516 – 480584  of    06 83404888
herderbrouwer@hotmail.com

Lid:

Rudolf de Jong, Oudehorne

Lid:
Hanny van Wijncoop, Wolvega

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

Contact opnemen

V.l.n.r. achterste rij: Dominicus de Vries, Marten Pelleboer en Rudolf de Jong. Voor: Hanny van Wijncoop en Maaike Herder

Bewaren